Nieuwsarchief

UNETO-VNI teleurgesteld over importheffing zonnepanelen

Toegevoegd op:12/06/2013
Brancheorganisatie UNETO-VNI is teleurgesteld over het besluit van de Europese Commissie om een importheffing in te stellen op Chinese zonnepanelen. De installateursvereniging vreest omzetdalingen en banenverlies als gevolg van het besluit.

Onverstandig besluit
Voorzitter Titia Siertsema van installateursvereniging UNETO-VNI vindt het besluit van de Europese Commissie onverstandig. Voorzitter Titia Siertsema: ‘De groei van de zonnepanelenmarkt was de laatste tijd onstuimig, we vrezen dat de importheffing ons terugwerpt in de tijd. De importheffing komt op een bijzonder ongelukkig moment. Zonnepanelen leveren installateurs de laatste tijd extra veel werk op in een markt die hard wordt getroffen door de crisis in de bouw. De omzet in zonnepanelen hebben zij momenteel keihard nodig.'

Voorlopige heffing
Dat de Europese Commissie heeft besloten tot een voorlopige heffing van 11% maakt volgens UNETO-VNI nauwelijks verschil. Siertsema: ‘Deze importheffing creëert onrust in de markt en dat is precies wat we niet kunnen gebruiken.’ UNETO-VNI hoopt dat er de komende maanden via besprekingen tussen de Europese Unie en China alsnog een einde wordt gemaakt aan de importheffing. De brancheorganisatie zal dit krachtig bepleiten, zowel in Den Haag als in Brussel via de Europese koepelorganisatie. Als er geen overeenstemming komt tussen de EU en China wordt de voorlopige importheffing van 11% na twee maanden automatisch verhoogd naar een gemiddelde heffing van 47,6%.

Energiedoelstellingen
De voorzitter van UNETO-VNI constateert ook dat de overheidsdoelstellingen voor duurzame energie als gevolg van de importheffing in gevaar komen. Siertsema: 'Dankzij de beschikbaarheid van Chinese zonnepanelen daalt de prijs van zonnepanelen al jaren en neemt de belangstelling van consumenten snel toe. Door een importheffing gaar de terugverdientijd weer omhoog, terwijl we net op het punt staan om grid parity te bereiken, het punt waarop stroom uit zonnepanelen dezelfde prijs heeft als stroom uit het stopcontact.'

De Europese lidstaten zullen de uiteindelijke beslissing over het instellen van een importheffing december van dit jaar nemen.

 

bron: uneto-vni.nl


UNETO-VNI teleurgesteld over importheffing zonnepanelen