Nieuwsarchief

UNETO-VNI neemt BORG-regeling over

Toegevoegd op:18/06/2013
UNETO-VNI neemt op korte termijn de certificeringsregeling voor beveiligingsbedrijven BORG over en brengt deze onder bij Stichting Kwaliteitsborging Installatiesector (KBI). De regeling is nu nog in handen van het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV). Het besluit tot overname van de regeling werd genomen tijdens een ledenvergadering van de vakgroep beveiliging van UNETO-VNI.

Kwaliteitssignaal 
Belangrijkste reden voor het overnemen van de regeling is dat de leden van UNETO-VNI zich met BORG willen profileren als kwaliteitsbedrijf. Voorzitter Rien van der Linden van de vakgroep Beveiliging: 'Wij hebben met het CCV een fundamenteel verschil van mening over de toekomst van de BORG-regeling. Het CCV vindt dat de regeling vooral de belangen van de eindgebruiker moet behartigen, terwijl UNETO-VNI een regeling wil, waarmee installateurs hun eigen werk kunnen certificeren onder toezicht van een geaccrediteerde certificerende instelling. Het is ons ook na veel pogingen niet gelukt om de verschillen te overbruggen. Dat werd nog eens onderstreept door het vorig jaar geïntroduceerde BORG 2012 dat helemaal niet aansluit op de wensen van onze achterban. Daarom is nu besloten de regeling in eigen beheer te nemen. Dit besluit is met een overweldigende meerderheid van 95% door de leden bekrachtigd.' 

Uitgangspunten 
De overname van BORG door UNETO-VNI verandert niets aan de uitgangspunten. Wel is het streven om de regeling compacter te maken en te vereenvoudigen. Volgens Van der Linden wordt de regeling straks ook voor de ICT-leden binnen UNETO-VNI interessant. 'We zien veel integratiekansen en die gaan wij zeker benutten.' 

Toegankelijkheid 
Van der Linden stelt dat de BORG-regeling ook in de nieuwe situatie toegankelijk blijft voor alle beveiligingsinstallateurs, dus ook voor niet-leden van UNETO-VNI. Van der Linden: 'BORG blijft een open regeling met onafhankelijke audits.' De vakgroepvoorzitter verwacht ook dat de bestaande communicatielijnen met politie, justitie en werkgeverskoepel VNO-NCW intact zullen blijven. 

Historie 
De Vakgroep Beveiliging heeft een lange historie op het gebied van kwaliteitszorg. De huidige regeling voor kwaliteitsborging van technische beveiligingsbedrijven en -systemen kwam in 1995 voort uit de Regeling Elektronische Beveiliging, die sinds 1983 bij Uneto in beheer was. De eerste beheerder van BORG was het Nationaal Centrum voor Preventie. In 2004 nam het CCV de regeling over.

Bron: uneto-vni.nl


UNETO-VNI neemt BORG-regeling over