Nieuwsarchief

Norm voor woningsprinklers gepubliceerd

Toegevoegd op:16/04/2014
Normalisatieinstituut NEN heeft de NEN 2077 voor sprinklerinstallaties in de woonomgeving gepubliceerd.

De NEN 2077  heet ‘Vaste blusinstallaties - Sprinklerinstallaties voor de woonomgeving - Ontwerp, installatie en onderhoud’. De norm specificeert eisen en geeft aanbevelingen voor het ontwerp, de installatie en het onderhoud van vaste sprinklerinstallaties voor woningen, of delen van gebouwen met een woonfunctie. Hiermee wordt invulling gegeven aan de toenemende behoefte om ook in Nederland woningen van sprinklers te voorzien.


Norm voor woningsprinklers gepubliceerd