Nieuwsarchief

Meer geld voor technische mbo opleidingen

Toegevoegd op:17/03/2014
Onderwijsminister Jet Bussemaker heeft de Tweede Kamer laten weten dat zij vanaf 2015 structureel 100 miljoen euro extra investeert in praktijk en techniek in het middelbaar beroepsonderwijs. Van dit bedrag komt 75 miljoen euro beschikbaar om mbo-instellingen in staat te stellen kwalitatief goede technische opleidingen aan te bieden. Daarnaast komt 25 miljoen euro beschikbaar voor excellent vakmanschap.

Techniekpact 
Met de maatregelen geeft Bussemaker invulling aan de afspraken die - mede op aandringen van UNETO-VNI – zijn gemaakt in het Techniekpact over een hogere bekostiging voor leerlingen aan technische mbo-instellingen. Daar is nu extra geld voor vrijgemaakt. 

Gelijke bekostiging 
UNETO-VNI is blij met de toezegging van minister Bussemaker. De installateurskoepel heeft zich altijd fel verzet tegen de plannen om de bekostiging van het technisch mbo op hetzelfde niveau te brengen als niet-technische opleidingen. Dit zou volgens UNETO-VNI de kwaliteit en aantrekkelijkheid van technische mbo-opleidingen verder onder druk hebben gezet, terwijl de technische installatiebranche instroom van jonge technici de komende jaren hard nodig heeft. 

In de brief over een toekomstbestendig mbo, die naar verwachting in het voorjaar zal verschijnen, zal de minister van OCW met een nadere uitwerking van de extra middelen komen.

 

Bron: uneto-vni.nl


Meer geld voor technische mbo opleidingen