Nieuwsarchief

Luchtkwaliteit in klaslokalen vooral 's winters dramatisch slecht

Toegevoegd op:05/11/2013
Tienduizenden leerlingen zitten de komende winter in klaslokalen met onvoldoende ventilatie. Het CO2-gehalte in de lucht is daardoor tijdens de meeste lessen onaanvaardbaar hoog. Dat stelt UNETO-VNI, de ondernemersorganisatie voor de installatiebranche, in een reactie op het vandaag verschenen rapport over de kwaliteit van de onderwijshuisvesting van het ministerie van Onderwijs. Een gebrek aan ventilatie leidt tot concentratieverlies en hoofdpijn en heeft een negatief effect op de leerprestaties. Ook het werk van docenten leidt eronder. De installateurskoepel roept de politiek op om in actie te komen en investeringen niet langer uit te stellen.

In 80% van de klaslokalen in ons land is de CO2-concentratie veel te hoog. Een slecht binnenmilieu kan leiden tot hoofdpijn, vermoeidheid, slijmvliesirritaties, overdracht van infectieziekten en astma-aanvallen. Uit het vandaag verschenen onderzoek van het ministerie van Onderwijs blijkt dat het merendeel van de schoolleiders de problemen onderkent en vindt dat maatregelen dringend noodzakelijk zijn. 

Grotere klassen 
Voorzitter Titia Siertsema van UNETO-VNI: Als het straks kouder wordt, sluiten leerkrachten ventilatieopeningen af om klachten over kou te voorkomen. Het CO2-gehalte in lokalen neemt daardoor echter toe. Het probleem wordt zelfs groter nu als gevolg van de bezuinigingen er steeds meer kinderen in een klas zitten.' 

Invloed op leerprestaties 
Het binnenmilieu in het klaslokaal heeft invloed op de leerprestaties. Onderzoek van TNO wijst uit dat elke verdubbeling van de toevoer van frisse lucht leidt tot circa 15% betere leerprestaties. Betere ventilatie in lokalen kan op termijn dus resulteren in betere CITO-scores. 

Meer klimaatproblemen 
De te hoge CO2-contraties zijn niet het enige probleem op de Nederlandse scholen. Veel leerlingen hebben in de winter te maken met kou en tocht, terwijl het in de zomer juist te warm wordt door het ontbreken van een goede zonwering. Ook is er in veel lokalen een gebrek aan daglicht en voldoet de verlichting niet aan de moderne eisen. 

Kenniseconomie 
De voorzitter van UNETO-VNI vindt dat de klaslokalen nog voor de komende winter moeten worden aangepakt. 'Als wij de ambitie van Nederland als kenniseconomie serieus nemen, zullen we op z'n minst moeten zorgen voor een gezonde leer- en werkomgeving voor scholieren en docenten.' 

 

Bron: Uneto-vni.nl


Luchtkwaliteit in klaslokalen vooral 's winters dramatisch slecht