Nieuwsarchief

Gebouwd wordt vooral in de Randstad

Toegevoegd op:13/11/2013

De grote woningbouwprojecten staan de komende jaren tot 2025 vooral op het programma in de Randstad en meer specifiek rond de vier grote steden Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht. Deze steden zijn goed voor een derde van de verwachte bevolkingsgroei. Voor de plattelandsregio's aan de rand van Nederland wordt daarentegen bevolkingskrimp verwacht.


Dit blijkt uit gegevens van het Regionale bevolkings- en huishoudensprognose van het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) en het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Uit de gegevens blijkt verder dat huishoudens steeds kleiner worden. De prognose voorziet dat de groei van het aandeel singles met een eigen woning doorzet, waardoor de gemiddelde huishoudensgrootte zal dalen naar 2,2 leden per huishouden in 2012 naar 2,1 in 2025. Als gevolg hiervan zal het aantal huishoudens in die periode met 9 procent toenemen, hoewel het aantal inwoners met slechts 4 procent groeit. Begin 2012 telde Nederland 7,5 miljoen huishoudens. In 2025 zullen dat er naar verwachting 8,2 miljoen zijn.

 

Bron: installatienieuws.com


Gebouwd wordt vooral in de Randstad