Nieuwsarchief

Bouwsector ervaart voorzichtig herstel

Toegevoegd op:25/08/2014

In het afgelopen half jaar lijkt de conjunctuur in de bouwketen zich te hebben gestabiliseerd. Onder architecten, ingenieurs, bouwbedrijven en installateurs wijzen enkele indicatoren in de richting van een voorzichtig herstel. Dat blijkt uit de Monitor Bouwketen, die het Economisch Instituut voor de Bouw (EIB) elk halfjaar opstelt in opdracht van BNA, NLingenieurs, Bouwend Nederland en UNETO-VNI.


De bouwproductie is voor het vierde opeenvolgende kwartaal toegenomen en het aantal faillissementen is gedaald. De vooruitzichten voor de omzet en de werkgelegenheid zijn ten opzichte van het afgelopen half jaar verbeterd. Per saldo lijkt, volgens de verwachtingen van de bedrijven, sprake van een stabilisatie van de omzet en nog een lichte daling van het personeelsbestand. 

Het merendeel van de ondernemingen – vooral bouwbedrijven – verwacht dat de omzet niet verder zal dalen. Opvallend is dat ingenieursbureaus alweer een omzettoename verwachten. Wel verwachten de bedrijven in de bouwketen per saldo een krimp van het personeelsbestand, maar het aandeel dat krimp verwacht is afgenomen.
 

 

Toename orderportefeuille 
De orderportefeuille is gemiddeld met 0,3 maand toegenomen naar 5,3 maanden, waarmee de ontwikkeling van de werkvoorraad gestabiliseerd lijkt te zijn. In alle sectoren van de bouwketen is de orderportefeuille toegenomen. Ondanks deze positieve ontwikkelingen kan dit beeld voor individuele bedrijven afwijken. 

Verwachting per sector 
Vergeleken met de uitkomsten van een half jaar geleden zijn de belangrijkste conclusies, voor iedere sector:

De orderportefeuille is gemiddeld met 0,3 maand toegenomen naar 5,3 maanden, waarmee de ontwikkeling van de werkvoorraad gestabiliseerd lijkt te zijn. In alle sectoren van de bouwketen is de orderportefeuille toegenomen. Ondanks deze positieve ontwikkelingen kan dit beeld voor individuele bedrijven afwijken. Vergeleken met de uitkomsten van een half jaar geleden zijn de belangrijkste conclusies, voor iedere sector:
  • Installatiebedrijven – In deze sector is de orderportefeuille met drie tiende maand toegenomen. Hoewel nog steeds bijna de helft van de bedrijven een omzetdaling verwacht is het aandeel bedrijven dat een stabilisatie of een omzetgroei verwacht sterk toegenomen en vormt nu de meerderheid. De werkgelegenheidsverwachting is vergelijkbaar met een half jaar geleden. Het beeld in deze sector is hiermee nog niet gunstig, maar is wel positiever dan een halfjaar geleden.
  • Architectenbureaus – In deze sector is de orderportefeuille met drie tiende maand gestegen. De bouwsom van nieuwe opdrachten aan architecten is in het eerste kwartaal van dit jaar gelijk aan die van een half jaar geleden. De opdrachten voor nieuwe utiliteitsgebouwen zijn met 20% afgenomen, terwijl de opdrachten voor woningen en bestaande utiliteitsgebouwen met ruim 15% zijn toegenomen. De architectenbureaus zijn dan ook positiever over de ontwikkeling van de omzet en de omvang van het personeelsbestand dan een half jaar geleden. Per saldo lijkt hier sprake van een stabilisatie van de omzet en een beperkte daling van het personeelsbestand.
  • Ingenieursbureaus – De orderportefeuille is met twee tiende maand toegenomen. De verwachtingen van de ingenieursbedrijven zijn in een half jaar tijd omgeslagen. De verwachtingen voor de omzet zijn nu per saldo positief en ook de verwachtingen voor de omvang van het personeelbestand wijzen op een stabilisatie.
  • Bouwbedrijven – De orderportefeuille is in deze sector met vier tiende maand gestegen. De verwachting van de omzet wijst op een stabilisatie. Het aandeel bedrijven dat geen verandering in de omzet verwacht is met twee derde gelijk gebleven, en van het overige deel gaat per saldo minder dan 5% uit van een omzetdaling. De werkgelegenheidsverwachting wijst op een beperkte daling van het personeelsbestand.

Bron: Uneto-VNI.nl


Bouwsector ervaart voorzichtig herstel