Nieuwsarchief

Betere installaties op scholen

Toegevoegd op:04/11/2013

Den Haag - Verbetering van de klimaatinstallaties in scholen staat op de eerste plaats van de prioriteitenlijst van schoolleiders en schoolbesturen. Dat blijkt uit onderzoek van het ministerie van OCW.


Met de ‘monitor kwaliteit onderwijshuisvesting’ worden de ervaringen van de gebruikers van schoolgebouwen in kaart gebracht. Het gaat hierbij om het oordeel van zowel schoolleiders als schoolbesturen. Het onderzoek is uitgevoerd door Oberon, Stichting Brede School Nederland en Winket in opdracht van het ministerie van OCW.

Onvoldoende energiezuinig

De grootste knelpunten zijn duidelijk. Om te beginnen zijn de gebouwen onvoldoende energiezuinig. Daarnaast is de binnentemperatuur slecht te regelen en is er te weinig frisse lucht in de lokalen. Ook hinderlijk zonlicht scoort hoog op de irritatielat. Tot slot hecht men aan meer bergruimte en flexibiliteit om de ruimtes in te delen. 
     

Binnenklimaat en isolatie

Bijna driekwart van de schoolleiders vindt daarom dat hun schoolgebouw aanpassingen behoeft. De grootste urgentie zit in het binnenklimaat en de energiehuishouding: verbetering van klimaatinstallaties, buitendeuren en ramen en warmte-isolatie. De nulmeting is uitgevoerd in het voorjaar 2013. Het is de eerste keer dat de kwaliteit van schoolgebouwen op deze wijze in beeld is gebracht. De klachten gelden zowel voor de scholen in het primair onderwijs als die voor het voortgezet onderwijs. 

Kosten lopen in miljarden

De opstellers van het rapport zijn per probleem gaan rekenen aan de kosten die gepaard gaan met de broodnodige aanpassingen. Daarbij  zien zij een sterke correlatie tussen maatregelen aan klimaatinstallaties, elektrische installaties, isolatie, ramen en deuren. Vanzelfsprekend, daar installaties en gebouwschil samen de kwaliteit van het binnenklimaat bepalen. 

Verantwoordelijkheid bij gemeenten

Voor het achterstallig onderhoud van de schoolgebouwen is naar schatting bijna 7 miljard euro nodig. Staatssecretaris Sander Dekker heeft al laten weten het onacceptabel te vinden dat schoolgebouwen achterstallig onderhoud hebben. Hij roept de gemeenten op het geld dat ze krijgen voor huisvesting daar ook echt voor te gebruiken.Dekker stelt dat de gemeenten elk jaar 1,5 miljard euro ontvangen voor onderhoud, maar dat het nu vaak aan andere zaken wordt uitgegeven.

 

Bron: Cobouw.nl


Betere installaties op scholen