Ondernemers: meer vertrouwen in 2015

Toegevoegd op:27/11/2014
Het bedrijfsleven ziet het weer zitten. Dat blijkt uit de Conjunctuurenquête Nederland, een gezamenlijk onderzoek van CBS, EIB, KvK, MKB Nederland en VNO-NCW.

Het vertrouwen onder ondernemers in de toekomst is in drie jaar niet zo groot geweest als nu. Ook zijn ze positief over 2015: er worden meer omzet, meer export en meer investeringen verwacht. Een kwart van de ondervraagde ondernemers verwacht een omzetgroei in 2015. Die verwachting is veel positiever dan die voor 2014 en 2013. Een groei in de werkgelegenheid zit er echter nog niet in, denken de ondervraagden.    Het gegroeide vertrouwen is terug te zien in bijna alle sectoren. Vooral het vertrouwen in de bouwsector is sterk toegenomen. Hoewel de productie van de bouwsector in het tweede en derde kwartaal kromp, zien de ondernemers ook signalen die op verbetering wijzen. Zo stijgt het aantal bouwvergunningen en is er meer beweging op de woningmarkt. 

 

Zie hier de uitslagen van het onderzoek.

 

Bron: installatie.nl


Ondernemers: meer vertrouwen in 2015