10.000 Groningse huishoudens op aardwarmte

Toegevoegd op:19/11/2014

De gemeente Groningen en het Waterbedrijf gaan circa 10.000 woningen in Groningen verwarming geven via aardwarmte.

 

Hiervoor wordt een warmaterbron van drie kilometer diepte geslagen. Deze week wordt  dit plan voor geothermie gepresenteerd op het inspiratiefestival Let’s Gro in Groningen. Gemeente Groningen en Waterbedrijf - verenigd in WarmteStad - willen de huizen in drie naoorlogse wijken verwarmen met hernieuwbare energie.


In eerste instantie gaat het om 3500 woningen. Uiteindelijk kunnen zo’n 10.000 woningen de bodembron worden aangesloten.Warmtestad wil tijdens inspiratiefestival Let’s Gro met de stad in gesprek. Over de ontwikkeling van dit warmtenetwerk maar vooral ook over hoe dit kan worden ingezet als aanjager voor de verdere ontwikkeling van deze drie wijken. Op de plek van de geothermiebron willen Wamtestad een zogeheten Warmtetoren neerzetten. Dit moet een gebouw worden met een technisch nuttige functie voor het warmtenet (o.a. buffer voor het warme water). De Warmtetoren is ook van belang voor functies die passen bij de ontwikkeling van de Zernike Campus zoals sport, wetenschap, horeca, maar moet ook een verbeelding zijn van de transitie van fossiele energie naar duurzame energie die lokaal wordt opgewekt. 


10.000 Groningse huishoudens op aardwarmte